Een stabiele 

toekomst voor iedereen

Toegankelijk & betrokken

Verankerd in de maatschappij

Komen onze beloftes na

Niet landelijk gebonden

GBBL (Gezamenlijke BurgerBelangen Landgraaf) is een samenwerkingsverband van drie lokale partijen die gezamenlijk optrekken in de gemeenteraad en op de schaal van Landgraaf bekijken wat goed is voor de Landgraafse inwoners. Landelijke partijprogramma’s spelen voor GBBL geen rol. GBBL hecht veel waarde aan ideeën en inbreng van eigen burgers die actief zijn in wijken en verenigingen. Deze mensen zijn de ogen en oren van de partij en voor iedereen benaderbaar. GBBL wil voor u ook in de toekomst een betekenisvolle steun zijn in de Landgraafse politiek.

Samen sterker verder was het motto waarmee GBBL de afgelopen termijn zich heeft ingespannen om samen met de inwoners Landgraaf vorm te geven. Door trouw te blijven aan dit motto en koersvast de betreffende maatschappelijke ontwikkelingen aan te pakken is het ons goed gelukt om knelpunten het hoofd te bieden, het goede te behouden en kansen te verzilveren. Landgraaf staat er in veel opzichten goed voor.

 

Het afgelopen anderhalf jaar heeft corona echter veel van de samenleving gevraagd. De maatregelen troffen gezinnen met kinderen die thuisonderwijs kregen en ouders die thuiswerken en het begeleiden van de kinderen moesten combineren. Voor veel ondernemers, culturele instellingen en de sport, betekende het dat ze hun deuren gedeeltelijk of helemaal moesten sluiten. Van de mensen werkzaam in de zorg is het uiterste gevraagd. In ons sociale leven hebben we gemerkt hoe we elkaar kunnen missen als dichtbij elkaar zijn niet kan vanwege de beperkende maatregelen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de vereenzaming van ouderen. En laten we vooral niet vergeten welke impact het heeft op onze gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Iedereen heeft behoefte aan persoonlijk contact, ondersteuning, hulp en gezelschap. Alleen in gezamenlijkheid vinden wij opnieuw betekenis. De komende jaren zullen we gezamenlijk aan het herstel moeten werken. samen sterker verder is daarmee actueler dan ooit en daarmee ook deels de koers die we voor de komende jaren hebben uitgezet.

 

Een koers die GBBL wil aanscherpen door nog een stap verder gaan richting 2026. GBBL wil een stabiele toekomst voor iedereen.

Daarmee zijn we een inclusieve partij met oog en oor voor de toekomst van iedereen in Landgraaf. Daarmee kunnen de inwoners van Landgraaf niet alleen nu, maar ook voor de langere termijn op GBBL rekenen. Gezamenlijke Burger Belangen Landgraaf is als geen andere partij geworteld in de Landgraafse maatschappij, onze naam zegt het al: wij zijn er voor iederéén.

Neem contact met ons op

GBBL werkt

lokaal

GBBL werkt lokaal

GBBL werkt in de gemeenteraad aan een zo sociaal mogelijk beleid. Echte minima, werkzoekenden en gehandicapten mogen er niet (nog meer) op achteruitgaan. GBBL maakt zich ook grote zorgen over het ouderenbeleid in de gemeente Landgraaf. Heel wat voorzieningen voor ouderen dreigen of gesloten of onbetaalbaar te worden. Ook de Landgraafse jongeren dreigen door bezuinigingen dakloos te worden. GBBL komt op voor de belangen van deze doelgroepen. Daarnaast geeft GBBL burgers en verenigingen ook directe hulp in raad en daad via haar netwerk van wijkcoördinatoren. Sociaal zijn is vooral sociaal doen.

GBBL werkt

sociaal

GBBL werkt sociaal

Deze leden zijn voor GBBL van (over)levensbelang. Zij zijn de oren en ogen van GBBL. Zij horen en zien wat burgers niet willen of juist wel willen in hun eigen omgeving of vereniging en maken daarvan melding op de ledenvergaderingen. GBBL heeft deze signaalgevers nodig om een goed functionerende, lokale partij te kunnen zijn. Groepen burgers, verenigingen maar ook individuele burgers kunnen ook zelf met hun wensen, zorgen en klachten terecht bij de leden van de GBBL. Wekelijks komen bestuur, raads- en commissieleden in vergadering bijeen. Er wordt dan ook steeds tijd ingeruimd voor burgerraadpleging.

GBBL werkt

burgerbetrokken

GBBL werkt burgerbetrokken

Daar waar burgers in opstand komen, omdat de overheid niet naar hun argumenten wil luisteren en vooral daar waar die argumenten valide zijn, daar kiest GBBL de kant van die burgers. Herinrichtingsplannen van woonwijken, grotere ingrepen in de groenstructuur, maar ook ingrijpende nieuwbouwplannen dienen op een faire wijze met omwonenden besproken te worden. De kwaliteit van leef- en woonomgeving van mensen die er al heel lang wonen, is van evenveel belang als die van nieuwkomers. GBBL gaat in gesprek met die verontruste buurtbewoners en bepaalt haar standpunt pas na hun argumenten gehoord en gewogen te hebben.

GBBL werkt

onafhankelijk

GBBL werkt onafhankelijk

Landelijke partijen staan vaak ver van de mensen af. Wat wenselijk is voor de burgers in de Randstad, kan onzinnig zijn voor de burgers hier. Vaak is het landsbeleid oneerlijk of zelfs niet rechtvaardig. GBBL gaat dan voor haar burgers tegen dit beleid in. Onbegrijpelijke en niet te rechtvaardigen huurstijgingen, bezuinigingen op hoogstnoodzakelijke voorzieningen en regelingen, onnodige hoogbouw of kaalslag in onze uitloopgebieden. Veel burgers van Landgraaf wensen dat allemaal niet, maar worden door te veel politieke partijen niet serieus genomen. GBBL luistert wel naar die burgers en stemt haar beleid daarop.