Het laatste 

nieuws van onze partij

Nieuwsbrief 9

Geachte leden en vrienden van GBBL, Nieuwsbrief nr 9 ligt voor u. In deze nieuwsbrief: Algemene Beschouwingen Begroting Landgraaf 2024 Initiatiefvoorstel uitbreiding starterslening Ziekenhuis Alliantie Raad neemt nog geen besluit over zilverzandwinning in De Kakert Informatiepunt Digitale Overheid Zwerfafval opruimactie

Lees verder »

Inzamelingsactie voor de voedselbank

Zaterdag 9 december vond wederom de jaarlijkse inzamelingsactie voor de voedselbank plaats.Zoals ieder jaar verleende diverse GBBL-ers ook weer hun medewerking.Bij de PLUS in Waubach werden door deze GBBL-ers vandaag, onder leiding van Jo Logister,maar liefst 103 kratten met levensmiddelen

Lees verder »

Behoud ziekenhuis Parkstad

GBBL heeft zich aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie voor het behoud van een volwaardig Ziekenhuis in Parkstad.   Zoals uit diverse publicaties duidelijk is geworden is de Raad van Bestuur van het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen voornemens om een herverdeling van

Lees verder »

Motie over duurzame energieopwekking

Zoals de wind waait…..? Hebben de raadsleden van GBBL een klap van de spreekwoordelijke (wind)molen gekregen? Verre van zelfs, maar dat heeft enige uitleg nodig!De motie over duurzame energieopwekking die onze fractie samen met vier andere partijen in de raadsvergadering

Lees verder »