Nieuwsbrief 9

In deze nieuwsbrief:

  1. Algemene Beschouwingen
  2. Begroting Landgraaf 2024
  3. Initiatiefvoorstel uitbreiding starterslening
  4. Ziekenhuis Alliantie
  5. Raad neemt nog geen besluit over zilverzandwinning in De Kakert
  6. Informatiepunt Digitale Overheid
  7. Zwerfafval opruimactie
  8. Moties, artikel 37, raadsinformatiebrieven
  9. Voedselbank actie bij de Plus in Waubach
  10. Fijne feestdagen/algemene leden vergadering

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf formaat te openen: Nieuwsbrief-9-December-2023.pdf