Onze GBBL’ers

staan voor je klaar

Wethouders

Christian Wilbach

Financiën, armoedebeleid, schuldhulpverlening, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening, participatiewet & inburgering

Freed Janssen

Milieu, energietransitie, accommodaties, mobiliteit (verkeer, vervoer en parkeren), afvalverwerking en recycling, sport en bewegen & evenementen

Alex Schiffelers

Ouderenbeleid en ouderenzorg/Wmo, jeugdbeleid en jeugdzorg, volksgezondheid, onderwijs en talentontwikkeling, kunst en cultuur, burgerparticipatie & inclusieve samenleving

Fractievoorzitter

Ton Embregts

Raadsleden

Nico Heuvelmans

Pascalle Willemsen

Wiel Heinrichs

Indra Hoesen

Judith Caenen

René Hensgens

Sjaak Reumkens

Patrick Mevissen

Fieny de Haan

Jo Logister

Burgercommissieleden

Paul Smeets

Jo Smeets

Ed Gubbels

Cindy Beelen

Bert IJntema

Jeu van den Berg

Fractieondersteuning

Raymond Kortis

José Hoekstra

Bestuur

Edwin Eggen

Voorzitter

Rianne Willemsen

Secretaris

Angelique Thalen

Penningmeester

Sven Meijer

Bestuurslid

Peter Ampts

Bestuurslid