Behoud ziekenhuis Parkstad

GBBL heeft zich aangesloten bij de Ziekenhuisalliantie voor het behoud van een volwaardig Ziekenhuis in Parkstad.

 

Zoals uit diverse publicaties duidelijk is geworden is de Raad van Bestuur van het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen voornemens om een herverdeling van specialistische taken te bewerkstelligen tussen de locaties Heerlen en Geleen.

 

Het behoud van een volwaardig ziekenhuis voor de regio Parkstad is van een dergelijk groot belang dat GBBL zich achter de Ziekenhuisalliantie heeft geschaard. Wij vragen uw steun.

 

Formulieren om uw steun te betuigen kunt u ingooien bij Patrick Mevissen, Gank 14, of bij een van onze andere raadsleden of sturen naar ons algemeen mailadres info@gbbl.nl


Formulieren zijn te downloaden op onze website. Formulieren zijn eventueel te verkrijgen via onze raadsleden en in het burgerhoeës).

 

Op zaterdag 23 september om 13:00 uur is er een protestmars vanaf de locatie Mondriaan te Heerlen naar het Zuyderland Ziekenhuis te Heerlen.

Degene die dat wil kan hieraan deelnemen om zijn of haar stem te laten horen.

Klik hier voor de petitie te openen: Petitie formulier

Klik hier voor de protestmars poster te openen: Protestmars-poster